non-in-legendo_spravcadomov_sk

Prejsť na obsah
Tu sa dostávame k faktu, že zákon nestačí len poznať a mať ho preštudovaný.

Správny výklad zákonných ustanovení má veľký význam či už pri aplikácii jednotlivých ustanovení BytZ alebo argumentácii vo vzťahu k tretej osobe.

Viaceré významné judikáty Najvyššieho súdu SR alebo Ústavného súdu SR nám totiž dávajú jasne najavo, že zmysel a účel zákona má prednosť pred jeho textom, ktorý nám len slúži pre lepšie pochopenie práve jeho zmyslu a účelu.

JUDr. Mgr. Marek Perdík , predseda ZLSBD
Posledná aktualizácia : 6. 6. 2024
AKTUÁLNE  OZNÁMENIA
ODBORNÉ INFORMÁCIE K SPRÁVE DOMOV
OD AUTORA STRÁNKY
ODBORNÉ INFORMÁCIE K HLASOVANIU
VLASTNÍKOV BYTOV OD AUTORA STRÁNKY
ODBORNÉ MULTIMEDIÁLNE INFORMÁCIE
K SPRÁVE DOMOV
ROČNÉ ZÁZNAMY INFORMÁCII
NÁVRAT NA WEBOVÉ STRÁNKY
ZLEPŠOVÁK
( časopis ZLSBD )
SPRÁVCA BYTOVÝCH DOMOV
( časopis V.O.Č. Slovakia )
SPRÁVA BUDOV
( časopis JAGA )
SPOLOČENSTVO
VLASTNÍKOV BYTOV
MANDATÁR
ZDRUŽENIE
PRE LEPŠIU SPRÁVU
BYTOVÝCH DOMOV
(c) 2022 - 2023 Šaling Ladislav , Poprad , Slovensko , EU
Návrat na obsah